Visie

In Nederland groeit er een samenwerking tussen organisaties die bezig zijn in het werkveld ‘christen-zijn op je werk’. In een gezamenlijk initiatief van Alpha op de Werkplek.nl, Bedrijfsgebed.nl (= deze site), CBMC, christennetwerk|gmv, Geloof in je werk, Geloven op Maandag.nl en IMPACTnetwerk.nl werd er voor het eerst eenlandelijke themazondag Christen- zijn op je werk uitgeroepen op 7 november 2010. Alle kerken en gemeenten werd gevraagd op die zondag (of een andere als dat beter schikte) dit thema centraal te stellen en daarover te preken. In veel verschillende kerkelijke richtingen werd er (veelal voor de allereerste keer) gepreekt over ‘christen-zijn op je werk’.

Er is een speciale website www.christenzijnopjewerk.nl met o.a. preekschetsen en ideeën om hieraan alsnog invulling te geven. Daarnaast waren er in 2010 opnieuw vier inspirerende, interactieve ontmoetingsavonden rond het thema‘Christen zijn op je werk’. En wel in Arnhem (wo. 10 nov. ’10), Enschede (di. 30 nov. ’10), Heerlen (do. 25 nov. ’10) en Rotterdam (di. 16 nov. ’10). Ook dit keer reageerden de deelnemers met enthousiasme. Een goede indruk van zo’n avond krijg je via het verslag van Leon de Rijke op zijn site geloofinjewerk.nl.
Recentelijk hebben veel meer organisaties zich achter dit initiatief geschaard. Dit initiatief wordt gesteund door momenteel 19 organisaties: Alpha-cursus NederlandBedrijfsgebed, CBMC, cgmv, CNV, Evangelische Alliantie, ForumC, Geloofin je werk, Geloven op Maandag, GIDSnetwerk, IMPACT Netwerk, KerygmaLafjoetoe,Moderne Koningen, New Wine, RMU, SKIN, Verus en Willow Creek.

Verzameladressen
Eén van de spelregels (zie hieronder bij Aanmelden) is dat een bedrijf of organisatie maar éénmaal vermeld wordt via een centrale contactpersoon, ook al gaat het daarbij om meerdere gebedsgroepen. Dergelijke ‘verzameladressen’ noemen we hieronder. Dit betekent dat het aantal plaatsen en locaties in Nederland waar op en voor een bedrijf gebeden wordt, ruim de 300 overstijgt.
De CBMC heeft op dit moment zo’n 70 (gebeds)kringen voor christenen die in het bedrijfsleven actief zijn. Dit overzicht staat op www.cbmc.nl –> In de regio–> Contact–> Contactpunten.
De Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring (NCOK) ‘Cornelius’ heeft meer dan 12 (gebeds)kringen voor christenen binnen defensie. Dit overzicht staat op www.ncok.nl.
Bij de Rijksoverheid (zoals de ministeries en Tweede Kamer) zijn op dit moment 19 gebedskringen. Op alle departementen is inmiddels een gebedskring ontstaan en de visie is om alle 70.000 rijksambtenaren te bereiken met het evangelie. Het Rijksgebed heeft een eigen website: www.rijksgebed.nl.
De Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) heeft 8 gebedskringen voor werkers in de gezondheidszorg. De HCF heeft een eigen website: www.hcfnederland.nl.
Daarnaast zijn ook meerdere gebedsgroepen bij de Gemeente Rotterdam, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, de Nederlandse Spoorwegen, Philips, ProRail, Rabobank Nederland, Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft en TopTech. In de overzichtslijst staan de centrale contactpersonen vermeld.

Samenvatting Visie
Een samenvatting is te vinden in het bijgaande tekstbestand
Christen-zijn op je werk en bidden – 30-1-’21 MPH en audiofragment (20 minuten)

Aanmelden en contact
Ben je zelf betrokken bij een bidgroep op je werk of christennetwerk en staan jullie nog niet op deze site, mis je iets of heb je tips of op- of aanmerkingen, stuur ons dan even een mailtje of bel met Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur). Waarom aanmelden erg belangrijk is en wat daarbij de spelregels zijn lees je hier: Download Spelregels (1 pag. A4 in Word).

Kosten
Wie wil helpen in het dragen van de kosten (m.n. deze website en de posters en promotiematerialen) kan een bijdrage storten op gironummer NL30 INGB 000 6075366 t.n.v. Geloven op Maandag Spoorchristenen te Houten o.v.v. Bedrijfsgebed. We vallen daarmee onder de stichting ‘Geloven op Maandag’ met eigen website www.gelovenopmaandag.nl. Zij ondersteunt christenen met een baan. Met behulp van trainingen, workshops, literatuur en ondersteuning bij intervisie wil men helpen de kloof tussen werk en kerk te overbruggen. Deze stichting ‘Geloven op Maandag’ is helaas niet meer ANBI- geregistreerd. Giften zijn daarmee binnen de wettelijke kaders ook niet meer aftrekbaar voor de belasting.

Verantwoording
De hier genoemde bedrijven en instellingen zijn zelden formeel bij de bedrijfsbidstonden betrokken. Het gaat in vrijwel alle gevallen om een particulier initiatief van christen-werknemers in hun eigen (pauze)tijd of bij iemand thuis.