Gebeds getuigenissen

Vaak krijgen we de vraag ‘En, heeft samen bidden dan zin?’ We kunnen maar zelden harde wetenschappelijke feiten benoemen als bewijs. Wat zouden we graag de geschiedenis 2x afspelen: 1x met gebed en 1x zonder gebed… Het verschil zou dan immers onomstotelijk het effect van gebed zijn.

Toch maken we na ons gebed allemaal wel dingen mee waarvan we moeten constateren ‘dat is wel héél toevallig…’. Onze geweldige God is gelukkig geen Automaat die precies ons wensenlijstje in vervulling laat gaan. Maar Hij doet altijd wat met onze gebeden, daar mogen we van uit gaan, zeker als we eenparig bidden ‘naar Zijn wil’! Het is goed om dergelijke gebedsverhoringen te vermelden. Die kunnen een bemoediging en aanmoediging zijn om dóór te gaan!

Wie gebedsverhoringen en/of gebeds getuigenissen heeft over situaties op en rond het werk, kan ze hier vermeld krijgen door ze te mailen aan bedrijfsgebed@gmail.com. Houd het beknopt en kernachtig. Vertel ook wat het met jullie als bidders gedaan heeft. En houd uiteraard altijd rekening met de privacy van de betrokkenen. Geen probleem als zij akkoord gaan met de vermelding van hun naam ed.

Bidden tegen zelfmoorden op het spoor

Toen Jack Adema machinist was bij Arriva, bad hij concreet tegen zelfmoorden op het spoor. Zijn verhaal lees je in een Word bestand hier. Hij is inspirerend voor andere christenen die ergens bij het spoor werken om óók hier tegenin te bidden! Zie ook de uitgebreide pagina spoorsuicidepreventie op de website www.spoorchristenen.nl.

Schuldvergeving vragen voor wat onze vroegere collega’s de Joden hebben aangedaan?

Wat doe je wanneer je als gebedsgroep een mailtje krijgt waarin medechristenen zeggen dat de ‘puinhoop’ die er in je bedrijf lijkt te zijn komt vanwege de vloek die op je bedrijf ligt? En dat die vloek veroorzaakt is door hoe er ruim 50 jaar geleden is omgegaan met de Joden? Je leest het op de uitgebreide pagina NS en de Jodentransporten in WO II.