Overzichtslijst Netwerkgroepen

Voor een printvriendelijke versie van de onderstaande christen netwerken (samen met de bedrijfsbidstondgroepen), zie bij de pagina ‘Lijst bedrijfsbidstonden’.

Christen netwerken:

 1. Christen agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA) cca-nederland.nl en www.cgmv.nl/agrariers
 2. Christen ambtenaren: rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Politie en Ambtenaren en www.rijksgebed.nl.
 3. Christen antropologen: ForumC (voorheen ICS) Christen ANTropologen Netwerk (CANT) forumc.nl (niet actief),
 4. Christenen in de Bouwnijverheid rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Bouwnijverheid,
 5. Christen coaches: netwerk Christen Coaches christencoaches.nl en TotalBalance www.totalbalance.nl
 6. Christenen en Conflicthantering: netwerk Vredestichters vredestichters.nl, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede www.netrv.be
 7. Christenen en duurzaamheid: Micha Nederland, michanederland.nl; Kerk en milieu www.kerkenmilieu.nl 
 8. Christenen en Economie: Platform Economos (RMU) rmu.nu/Economos,
 9. Christenen en ethiek: Lindeboom Instituut www.lindeboominstituut.nl en www.rmu.nu/waardenennormen
 10. Christenen en filosofie: Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte en Stichting voor Christelijke Filosofie christelijkefilosofie.nl
 11. Christenen in de geestelijke gezondheidszorg: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten www.cvppp.nl, Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ELIAGG.nl, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) www.kicg.nl, Eleos Eleos.nl
 12. Christenen in de gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland cmf-nederland.nl, www.rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Gezondheidszorg & Welzijn, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) met 8 kringen www.hcfnederland.nl, Nederlands Artsenverbond (NAV) www.artsenverbond.nl, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) www.npvzorg.nl, Reliëf, www.relief.nl en zorg|netwerk (cgmv) www.cgmv.nl/zorg
 13. Christenen in Handel & Dienstverlening: rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Handel & Dienstverlening,
 14. Christen historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH) christenhistorici.nl
 15. Christen en hoogbegaafdheid: Choochem choochem.nl
 16. Christen hulpverlening: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) nvvch.nl
 17. Christenen in de ICT: Christelijke Webloggers christelijkewebloggers.blogspot.nl
 18. Christenen in Industrie, Vervoer & Grafici: rmu.nu –>over RMU–>organisatie–>sector Industrie, Vervoer & Grafici en CBMC RTT Transport Weesp www.cbmc.nl
 19. Christenen in de kerk: kosters cgmv.nl/kosters en predikanten www.cgmv.nl/predikanten
 20. Christen kindertherapeuten: Netwerk Christen KinderTherapeuten netwerkchristenkindertherapeuten.nl
 21. Christenen en kunst en cultuur: christelijke kunst christelijkekunst.org Christian Artists netwerk www.christianartists.org, CNV netwerk van christen-kunstenaars www.cnvkunstenbond.nl en ForumC Kunst netwerk www.forumc.nl bij Netwerken/ kunst
 22. Christenen en literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), www.christelijkliterairoverleg.nl; ForumC literatuurkring Leeuwarden www.forumc.nl –> netwerken –> literatuurkring en Christelijke bloggersclub christelijkebloggersclub.blogspot.com
 23. Christenen in de luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP) fcap.org/groups-contacts
 24. Christenen in management en leiderschap: Deborah_Netwerk deborahnetwerk.net, Directeuren/grootaandeelhouders (dga) (CBMC) www.cbmc.nl/over-cbmc, Leadership platform van christelijke leiders Obadja Beraad www.meetup.com/nl-NL/Obadja/
 25. Christen militairen: Korps Mariniers marinesforchrist.nlde Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring ‘Cornelius’ (NCOK) heeft 22 (gebeds)kringen, www.ncok.nl, zie ook www.rijksgebed.nl –> Defensie
 26. Christenen in de natuurwetenschap: ForumC Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers forumc.nl bij netwerken –> Natuurwetenschappers
 27. Christenen in het onderwijs: Verus www.verus.nl, Identiteit en Kwaliteit platform www.ikplatform.nl, GeReformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP) www.grip-g4.nl, sector Onderwijs GOLV (RMU) www.rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sectoren/onderwijs en OUDERS & COO www.ouders.net.
 28. Christenen in ontwikkelingssamenwerking: ForumC netwerk Ontwikkelingssamenwerking forumc.nl bij vaknetwerken en Prisma www.prismaweb.org
 29. Christen ouderen: Protestants-christelijke ouderenbond (PCOB) pcob.nl, www.cgmv.nl/55plus en www.rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>senior
 30. Christen politiemensen: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP) lncp.nl en www.rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Politie en Ambtenaren
 31. Jonge christen-professionals: Durf te denken durftedenken.org; RMU studenten www.rmu.nu/student; in Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht: IMPACT Navigators www.navigators.nl/impact;in Groningen Lifenet Groningen; in Utrecht: Jonge Professionals Alpha in Utrecht http://young-professional.alphautrecht.nl
 32. Christenen in de recreatiebranche: CCI Nederland  cci-nederland.nl
 33. Christenen en recht en gerechtigheid: ForumC Christen-Juristennetwerk forumc.nl bij professionals–>netwerken–>juristen, juristenvereniging Pro Vita (JPV) www.provita.nl en www.rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Politie en Ambtenaren, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (B) www.rechtvaardigheidenvrede.be en Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie (PSG) www.rechtstheologie.nl
 34. Christenen in de samenleving: GIDSnetwerk www.gidsnetwerk.nl, en Lectoraat samenlevingsvraagstukken (Viaa) www.viaa.nl/centrum-voor-samenlevingsvraagstukken
 35. Christenen en sociale zaken: Stichting Christelijk-Sociaal Congres christelijksociaalcongres.nl
 36. Christenen in de spoorwegbranche: RailHope Nederland Spoorchristenen spoorchristenen.nl
 37. Christenen in de sport: www.geloofshelden.nl (voorheen Sportswitnesses.nl) is samengegaan met athletesinaction.nl; en Next Move nxtmove.nl
 38. Christenen in de voedingsbranche: CBMC Food www.cbmc.nl/netwerk  en  www.rmu.nu–>over RMU–>organisatie–>sector Voedsel & Groen
 39. Christenen vrouwen: CBMC Vrouwennetwerken Impact Netwerk gezamenlijk www.cbmcinside.nl/vrouwennetwerk
 40. Christenen als werkgever of werknemer: christennetwerk|gmv cgmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke Unie RMU www.rmu.nu
 41. Christenen en wetenschap: Geloof en wetenschap (ForumC) geloofenwetenschap.nl, Thijmgenootschap www.thijmgenootschap.nl, Crux www.facebook.com/CRUX-NL en Veritas Nederland nl.veritas.org
 42. Christen zakenmensen: Andere Zaken anderezaken.nl, CBMC Vrouwennetwerk www.cbmc.nl/netwerk, Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen www.cbmc.nl bij Teams, Evangelical Business Companions (EBC Netwerk) www.ebcnetwerk.nl, Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) Nederland fgbmfi-zoetermeer.nl, Stichting Father and Mother Figure (FMF) fathermotherfigure.nl, Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging www.vrcl.nl en www.cgmv.nl/zakelijk
 43. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): rmu.nu/zelfstandigen

Een gedachte over “Overzichtslijst Netwerkgroepen

Reacties zijn gesloten.