Overzichtslijst Netwerkgroepen

Voor een printvriendelijke versie van de onderstaande christen netwerken (samen met de bedrijfsbidstondgroepen), zie bij de pagina ‘Lijst bedrijfsbidstonden’.

Christen netwerken:

 1. Christen agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA) cca-nederland.nl en www.cgmv.nl/agrariers
 2. Christen ambtenaren: rmu.nu –> sector Politie en Ambtenaren en www.rijksgebed.nl.
 3. Christen antropologen: ForumC (voorheen ICS) Christen ANTropologen Netwerk (CANT) forumc.nl (niet actief),
 4. Christenen in de Bouwnijverheid rmu.nu –> sector Bouwnijverheid,
 5. Christen coaches: netwerk Christen Coaches christencoaches.nl
 6. Christenen en Conflicthantering: netwerk Vredestichters vredestichters.nl, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede www.netrv.be
 7. Christenen en duurzaamheid: Micha Nederland, michanederland.nl; Kerk en milieu www.kerkenmilieu.nl
 8. Christenen en Economie: Platform Economos (RMU) rmu.nu/Economos,
 9. Christenen en ethiek: Lindeboom Instituut www.lindeboominstituut.nl
 10. Christenen en filosofie: Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte en Stichting voor Christelijke Filosofie christelijkefilosofie.nl
 11. Christenen in de geestelijke gezondheidszorg: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten www.cvppp.nl, Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ELIAGG.nl, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) www.kicg.nl, stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos.nl
 12. Christenen in de gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland cmf-nederland.nl, www.rmu.nu –> sector Gezondheidszorg & Welzijn ‘het Richtsnoer’, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) met 8 kringen www.hcfnederland.nl, Nederlands Artsenverbond (NAV) www.artsenverbond.nl, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) www.npvzorg.nl, Reliëf, www.relief.nl en zorg|netwerk (cgmv) www.cgmv.nl/zorg
 13. Christenen in Handel & Dienstverlening: rmu.nu –> sector Handel & Dienstverlening,
 14. Christen historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH) christenhistorici.nl
 15. Christen en hoogbegaafdheid: Choochem choochem.nl
 16. Christen hulpverlening: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) nvvch.nl
 17. Christenen in de ICT: Christelijke Webloggers christelijkewebloggers.blogspot.nl
 18. Christenen in Industrie, Vervoer & Grafici: rmu.nu –> sector Industrie, Vervoer & Grafici en CBMC Transport www.cbmc.nl/over-cbmc
 19. Christenen in de kerk: kosters cgmv.nl/kosters en predikanten www.cgmv.nl/predikanten
 20. Christen kindertherapeuten: Netwerk Christen KinderTherapeuten netwerkchristenkindertherapeuten.nl
 21. Christenen en kunst en cultuur: christelijke kunst christelijkekunst.org Christian Artists netwerk www.christianartists.org, CNV netwerk van christen-kunstenaars www.cnvkunstenbond.nl en ForumC Rookmaaker Kunst- en Cultuurkring www.forumc.nl bij vaknetwerken/ kunst
 22. Christenen en literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), www.christelijkliterairoverleg.nl; ForumC literatuurkring Leeuwarden www.forumc.nl –> netwerken –> literatuurkring en Christelijke bloggersclub christelijkebloggersclub.blogspot.com
 23. Christenen in de luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP) fcap.org/groups-contacts
 24. Christenen in management en leiderschap: Deborah_Netwerk deborahnetwerk.net, Directeuren/grootaandeelhouders (dga) (CBMC) www.cbmc.nl/over-cbmc, Leadership platform van christelijke leiders Obadja Beraad www.meetup.com/nl-NL/Obadja/
 25. Christen militairen: Korps Mariniers marinesforchrist.nlde Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring ‘Cornelius’ (NCOK) heeft 6 gebedskringen, www.ncok.nl, zie ook www.rijksgebed.nl –> Defensie
 26. Christenen in de natuurwetenschap: ForumC Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers forumc.nl bij netwerken –> Natuurwetenschappers
 27. Christenen in het onderwijs: Verus www.verus.nl, Identiteit en Kwaliteit platform www.ikplatform.nl, GeReformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP) www.grip-g4.nl, sector Onderwijs GOLV (RMU) www.rmu.nu/sectoren/onderwijs en OUDERS & COO www.ouders.net.
 28. Christenen in ontwikkelingssamenwerking: ForumC netwerk Ontwikkelingssamenwerking forumc.nl bij vaknetwerken en Prisma www.prismaweb.org
 29. Christen ouderen: Protestants-christelijke ouderenbond (PCOB) pcob.nl, www.cgmv.nl/55plus en www.rmu.nu/55Plus
 30. Christen politiemensen: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP) lncp.nl en www.rmu.nu –> sector Politie en Ambtenaren
 31. Jonge christen-professionals: Durf te denken durftedenken.org; RMU Jong Ondernemend www.rmu.nu/voorjongeren; in Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht: IMPACT Navigators www.navigators.nl/impact;in Groningen Lifenet Groningen; in Utrecht: Jonge Professionals Alpha in Utrecht http://young-professional.alphautrecht.nl
 32. Christenen in de recreatiebranche: CCI Nederland  cci-nederland.nl
 33. Christenen en recht en gerechtigheid: ForumC Christen-Juristennetwerk forumc.nl bij netwerken –> juristen, juristenvereniging Pro Vita (JPV) www.provita.nl en www.rmu.nu –> sector Politie en Ambtenaren, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (B) www.rechtvaardigheidenvrede.be en Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie (PSG) www.rechtstheologie.nl
 34. Christenen in de samenleving: GIDSnetwerk www.gidsnetwerk.nl, en Lectoraat samenlevingsvraagstukken (Viaa) www.viaa.nl/centrum-voor-samenlevingsvraagstukken
 35. Christenen en sociale zaken: Stichting Christelijk-Sociaal Congres christelijksociaalcongres.nl
 36. Christenen in de spoorwegbranche: RailHope Nederland Spoorchristenen spoorchristenen.nl
 37. Christenen in de sport: athletesinaction.nl, www.geloofshelden.nl (voorheen Sportswitnesses.nl) en Next Move nxtmove.nl
 38. Christenen in de voedingsbranche: CBMC Food www.cbmc.nl/netwerk en  www.rmu.nu –> sector Voedsel & Groen
 39. Christenen vrouwen: CBMC Vrouwennetwerken Impact Netwerk gezamenlijk www.cbmcinside.nl/vrouwennetwerk
 40. Christenen als werkgever of werknemer: christennetwerk|gmv cgmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke Unie RMU www.rmu.nu
 41. Christenen en wetenschap: Geloof en wetenschap (ForumC) geloofenwetenschap.nl, Thijmgenootschap www.thijmgenootschap.nl, Crux www.facebook.com/CRUX-NL en Veritas Nederland nl.veritas.org
 42. Christen zakenmensen: Andere Zaken anderezaken.nl, CBMC Vrouwennetwerk www.cbmc.nl/netwerk, Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen www.cbmc.nl bij Teams, Evangelical Business Companions (EBC Netwerk) www.ebcnetwerk.nl, Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging www.vrcl.nl en www.cgmv.nl/zakelijk
 43. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): rmu.nu/zelfstandigen

Een gedachte over “Overzichtslijst Netwerkgroepen

Reacties zijn gesloten.