Wat? Samen bidden met m’n collega? 40 redenen om NIET mee te doen

Samen bidden is gevaarlijk – allereerst voor de bidders. Want dan stel je je kwetsbaar op en wordt duidelijk wat je wel of niet gelooft. En dat houden we liever voor onszelf. Want daar kan zomaar misbruik van gemaakt worden, we vermijden pijn en houden ons liever groot voor elkaar. Aan samen bidden kleven veel uitgesproken en onbewuste nadelen. Het percentage christenen dat samen bidt is dan ook heel erg laag. En dan heb ik het niet over tafel- en formuliergebeden of het Onze Vader of zo, maar over het vrije gebed, hardop. Dat is bij ons overal zo, eigenlijk in elke kerk, in verreweg de meeste christelijke huwelijken, en ook op het werk.

We hebben bewust en onbewust allerlei redenen en drogredenen om niet samen te bidden:

 1. Ik mag dan als christen een priester zijn – maar ik geef liever geld dan tijd als een offer.
 2. Ik heb niks met bidden – wat geloof ik eigenlijk?
 3. Ik heb heel lang ergens voor gebeden, maar zonder ‘succes’ – dus ik ben ermee gestopt.
 4. Ik heb niet zoveel met gezamenlijk gebed – gebed in mijn ‘binnenkamer’ past meer bij mij.
 5. Ik ben niet zo’n vroom typ – ik ben meer een praktijk mens.
 6. Ik ben niet zo’n groepsmens – het gebed gaat zonder mij ook wel door.
 7. Ik ben niet zo’n prater – ik bid liever in stilte.
 8. Ik ga mezelf niet blootgeven in een gebed – ik heb geen zin om het risico te lopen op m’n hart getrapt te worden en stel me dus niet kwetsbaar op.
 9. Wat er in mijn leven speelt en waar ik voor wil bidden – dat gaat niemand wat aan.
 10. Bidden is een privé aangelegenheid – dat hoor je niet op het werk te doen.
 11. Gebed heeft niks met mijn werk te maken – want ik werk in een werelds bedrijf.
 12. Mijn bedrijf verandert heus niet doordat wij ervoor gaan bidden – ik ben niet naïef!
 13. Mijn leidinggevende wil niet dat wij bidden – heeft hij eigenlijk wel iets te zeggen over wat ik in mijn pauze doe?
 14. Christen-zijn heeft niks met mijn werk te maken – ik werk om geld te verdienen, en dat is het.
 15. Ik heb geen collega die christen is – dus kan ik ook niet samen bidden. Met m’n partner of in de kerk bidden voor m’n werk  vind ik niks.
 16. Ik weet niet of ik een christen-collega heb – hoe moet ik dat uitzoeken?
 17. Ik ken m’n eventuele christen-collega niet – en eerlijk gezegd vind ik dat ook wel prima.
 18. Ik heb niks met m’n christen-collega – hij is en gelooft heel anders dan ik.
 19. Ik erger me aan m’n christen-collega – zoals hij z’n werk doet…
 20. Ik geloof heel anders als m’n christen-collega – dus dan kunnen we zeker niet samen bidden.
 21. Mijn christen-collega is van een andere kerk – dus daar bemoei ik mij niet mee.
 22. Ik weet eigenlijk niet waarvoor ik moet bidden – want bij ons loopt alles op rolletjes.
 23. Samen bidden is iets nieuws en geen traditie – dus dan voel ik me ongemakkelijk.
 24. Samen bidden: dat is toch evangelisch? – in mijn kerk doen ze dat niet.
 25. Bij het samen bidden bidt één collega al bijna voor alles – dus blijft er voor mij hoegenaamd niks over.
 26. Bij het samen bidden wordt ook ‘gepreekt’ – en ik heb weinig behoefte aan dergelijke goedbedoelde manipulatie.
 27. Het samen bidden is erg saai en weinig inspirerend – en daar wil ik niet bij horen.
 28. Het samen bidden is vol clichés en stokpaardjes, steeds voorspelbaar – kennelijk wil men zich profileren of zo.
 29. Ik vind het gebedsgroepje zo klein – daar haal ik geen energie uit.
 30. Ik vind de gebedsgroep veel te groot – mijn bijdrage is absoluut overbodig.
 31. Er wordt meer gediscussieerd dan gebeden – dus wat heb je daaraan?
 32. Er wordt op de bidstonden soms zo negatief gesproken over onze werkgever – dat stuit me tegen de borst.
 33. Ik ben te druk – ik ga dus zeker geen tijd vrijmaken om te bidden.
 34. Mijn work load is zo groot, dat er meestal geen ruimte is voor een (middag)pauze – ik ga er gewoon niet aan toe komen.
 35. De kostbare pauze is al zo kort – die ga ik zeker niet voor zoiets vrooms inwisselen.
 36. Ik heb het nodig om tussen de middag even afstand te nemen van mijn werk – ik wil daar niet van afwijken.
 37. Ik heb roulerende diensten – en soms wel soms niet meedoen, kan dat dan?
 38. De tijd van de bidstond past me niet – en ik heb ook geen zin om moeite te doen om iets anders te vinden.
 39. Er is geen geschikte ruimte beschikbaar waar we kunnen bidden – een gebedswandeling vind ik ook niks.
 40. Misschien gaan collega´s er iets van denken als ik de bidstondkamer binnen ga – en dat wil ik niet.

Samen bidden is gevaarlijk – vooral ook voor onze tegenstander de duivel. Want dan wordt hij krachtig aangevallen. Dus zet hij alles op alles om dat te voorkomen. In het voorgaande staan veel instrumenten en situaties beschreven waarmee hij zijn voordeel doet.

Ook bij mijzelf herken ik een groot aantal van bovenstaande (drog)redenen. Maar ik kies ervoor om hier niet aan toe te geven en problemen aan te pakken. Want ik weet en geloof hoe belangrijk de invloed van eenparig gebed is, ook op het werk! Jezus Zelf belooft dat immers in Mattheüs 18:19-20. Of ik dat nou merk en voel of niet – dat is niet mijn verantwoordelijkheid.

Wat kies jij?

Meer weten over samen bidden op het werk? Zie deze site www.bedrijfsgebed.nl  Als je 6 positieve effecten van samen bidden met je collega’s wilt lezen, zie dan het artikel Samen bidden op je werk – Hoe begin je hiermee?