Met je collega’s praten over God (Alpha op de werkplek en Alpha Business)

Dat is vaak lastig, wat vertel je, waar begin je, hoe zal het overkomen… Praat in ieder geval veel met God over je collega’s… En bid concreet voor bestaande contacten die je hebt, vraag of God mensen ‘honger’ wil geven en of Hij zoekende mensen op je pad wil brengen.

Op een gestructureerde manier op je werk over het geloof praten hoeft niet moeilijk meer te zijn. Sinds kort is er in Nederland een belangrijk en veelbelovend hulpmiddel bij: een Alpha-cursus speciaal gericht op de werkomgeving! Er zijn twee vormen: voor collega’s binnen je eigen bedrijf (‘Alpha op de werkplek’) of speciaal voor managers, meestal afkomstig uit verschillende bedrijven (‘Alpha Business’). Beide aangepaste Alpha-cursussen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Alpha-cursus Nederland en de CBMC Nederland (een wereldwijde organisatie van christen zakenmensen, managers en vrije beroep beoefenaren). Info via info@alpha-cursus.nl of tel. 0343 – 745070. Er zijn twee websites beschikbaar: Alpha op de werkplek en Alpha Business. De Alpha-cursus is in Nederland al door meer dan 140.000 mensen gevolgd en wereldwijd door meer dan elf miljoen mensen. De onderwerpen die aan bod komen vind je hier.

Tips
Een goed begin is het halve werk, en dat geldt zeker ook voor het starten van een Alpha in de werkomgeving. Uit ervaring kunnen we hier al de volgende tips geven. Aanvullingen zijn hartelijk welkom op  bedrijfsgebed@gmail.com!

Leiding
Begin met het vormen van een werkgroepje dat e.e.a. voorbereidt. Onderschat het belang van een goede voorbereiding niet. Als jullie een groot netwerk van christenen vormen (bedenk dat gemiddeld zo’n 5% van de mensen christen is, ook in de werkomgeving), is het ook makkelijker om een voorbereidingsgroepje te vormen. Bid er samen voor, het gaat om een geestelijke strijd! Het gaat steeds tussen het vinden van de balans tussen God vertrouwen en zelf praktisch aan de gang gaan met de mogelijkheden die er zijn.
Denk met elkaar bewust na over zaken als: wat is een geschikte ruimte en in welk gebouw? En wat is een geschikte dag en tijd? ’s Morgens nog vóór werktijd, in de lunchpauze of na werktijd? Het grote voordeel van de lunchpauze is dat mensen er nauwelijks extra tijd voor hoeven vrijmaken, hetgeen sterk drempelverlagend is. Een uur van bijvoorbeeld 12 tot 13 uur is weliswaar krap, maar het kan echt, zo leert de ervaring. Je zorgt voor koffie, thee en ‘cup a soup’, en terwijl de deelnemers hun boterham eten wordt de inleiding gehouden. Daarna is er nog zo’n 20 minuten ruimte voor het gesprek. Naderhand kun je de inleiding nog rondmailen, zodat iedereen het nog even kan nalezen. Het normale Alpha ‘weekend’ kun je ook omvormen tot twee of drie gewone bijeenkomsten, waarbij het dan wel handig is als je een uitloopmogelijkheid in de tijd hebt, om persoonlijke aandacht aan elk van de individuele deelnemers te kunnen geven.
Als jullie al concrete mensen op het oog hebben die bereid en geschikt zijn om de Alpha te gaan leiden, zijn hun mogelijkheden en wensen een belangrijk startpunt. Zijn er ook al deelnemers bekend die serieuze belangstelling hebben, kom dan samen met hen tot een principe afspraak over de vaste dag en de tijd wanneer jullie de Alpha willen gaan aanbieden, en wanneer je wilt gaan starten. Houd met vakanties zoveel mogelijk rekening. Daarna kun je meer deelnemers gaan werven.

Deelnemers en beeldvorming
Mensen kiezen tegenwoordig vooral op beelden. Iemand die het woord Alpha en Alpha-cursus hoort, probeert zich daarvan ook een voorstelling te maken om daarna voor zichzelf de afweging te maken of dit voldoende aantrekkelijk lijkt om mee door te gaan. Niemand wil zich immers zomaar voor 13 bijeenkomsten vastleggen, ook al zijn er geen kosten aan verbonden. Werk dus heel bewust aan die beeldvorming! En maak daarbij de drempel zo laag mogelijk, benadruk ook de vrijblijvende kennismaking.
Maak je communicatie uitingen dus niet te ‘zwaar’. De nieuwe Alpha materialen zoals posters en folders zijn heel geschikt: ‘Er is meer’, met de subtitel ‘Ontdek het zelf op de Alpha-cursus’, zie Alpha materialen. Naar verwachting zal de landelijke aandacht en de grote affiches die in de steden en dorpen zullen hangen, ook positief bijdragen aan die beeldvorming. Communiceer dat een ‘Alpha op de werkplek’ GEEN bijbelstudie is en NIET dogmatisch, maar WEL alle ruimte biedt voor de (kritische) inbreng van de deelnemers en vooral dus ook OPEN, INFORMATIEF en GEZELLIG is. Deelnemers ervaren het als een interessante en laagdrempelige ‘cursus’. Heel geschikt dus om een van de eerste bijeenkomsten vrijblijvend mee te maken, zou het toch tegenvallen dan haakt iemand gewoon weer af. Daarna is het door de opbouw minder gewenst om wisselend wel of niet te komen, dus houd daarmee rekening in je agenda.
Het meest effectief is om persoonlijk collega’s te vragen of ze zin hebben om een keer te komen kijken. Doe daar heel gewoon over, het is werkelijk een leuke tijd met elkaar! Nodig hen voor de eerste keer uit om hen te laten kennis maken, daarna kunnen ze altijd nog besluiten wat ze willen. Vertrouw er ook op dat God zoekende collega’s op jullie pad zal brengen. Benut ook tegelijkertijd de belangrijke ondersteunende mogelijkheden van intranet, een personeelblaadje, prikborden bij de koffieautomaten, enz. enz. Hang je posters op, doe dat dan nooit anoniem maar zet er consequent de contactgegevens en naam van een van jullie op. Als jullie zoveel mogelijk verschillende mensen op alle posters vermelden, laat dat zien dat er een grote groep christen collega’s achter dit initiatief staat. Zouden posters er anoniem afgehaald worden, hang dan steeds nieuwe op met een geel stickertje ‘wees sportief, laten hangen svp’. Wees creatief, maar houd het redelijk neutraal om onnodige weerstand te voorkomen. En uiteraard: bid er samen voor, het gaat om een geestelijke strijd!

Toestemming
Als jullie je oog hebben laten vallen op een bedrijfsruimte (vergaderkamer) om die te gebruiken, moet je die natuurlijk op de normale wijze reserveren. Kies die tijd niet te krap, zo mogelijk een half uur eerder om nog met het team samen te kunnen bidden, en na afloop om een uitloopmogelijkheid te hebben.
Toestemming vragen aan de directie is niet nodig, je doet dit bovendien in eigen tijd en voor eigen rekening. Zou je dat toch willen, vraag je dan of wat je gaat doen als die “nee” zegt? En wat je doel is met het vragen van toestemming: gaat het erom om hen te vertellen wat jullie aan het doen zijn, dan zijn daar andere en betere wegen voor, informeel of ook formeel. Besef dat je de directie in een lastige positie kunt brengen als je hen als de leiding van een (meestal) niet-christelijk bedrijf officieel vraagt om de formele goedkeuring voor een reeks christelijke bijeenkomsten van een handjevol christelijke werknemers…

Een gedachte over “Met je collega’s praten over God (Alpha op de werkplek en Alpha Business)

  1. Hallo,
    Ik ga een Alpha-cursus geven op het werk, maar volgens Alpha NL is er geen speciaal materiaal / aangepast cursus voor een Alpha in de werksetting?
    Weet u waar ik terecht kan daarvoor?
    Vriendelijke groet, Gisela Houter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *