Moeten? Hoezo moeten wij altijd bidden?

Veel mensen in onze cultuur reageren allergisch als je zegt dat ze iets moeten. Ikzelf betrap me er tegenwoordig op dat ik nogal eens zeg ‘je moet…’  en me dan haast om eraan toe te voegen ‘Eh… je moet natuurlijk niks, maar…’. Toch staat zoiets wel in de Bijbel. In Lucas 18:1-8 staat “Jezus sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen”. En dan volgt de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.

Leuk dilemma! We leven in een tijd waarin we van onszelf en van anderen – terecht en onterecht – zóveel moeten, dat veel mensen overspannen zijn of een burn-out hebben. Wij proberen onszelf daarvoor af te schermen door zoiets te hebben van ‘moeten? Dat maak ik zelf wel uit!’. En dan Jezus die ons ook aanspreekt op het feit dat we NB altijd moeten bidden en niet verslappen.

Het heeft natuurlijk alles te maken met onze prioriteiten: wat vinden we echt belangrijk? Dat blijkt het beste en meest overtuigend door onze tijdbesteding. Dat zegt veel meer dan wat we zeggen dat we belangrijk vinden. Want dan komen er nog wel eens theoretische en sociaal wenselijke antwoorden waar we in werkelijkheid toch een andere invulling aan geven. Het heeft er ook mee te maken of we moeilijk of juist makkelijk ‘nee’ kunnen zeggen. Gaan we conflicten uit de weg, of durven we de confrontatie aan te gaan?

En dan dat bidden van Jezus: ja, daar kunnen we natuurlijk moeilijk tegen zijn. In theorie dan, want in de praktijk blijkt dat we bidden vaak beperken tot standaard gebedjes en noodsituaties. Maar echt met ons hart bidden en dan ook nog ‘altijd’ en ‘niet verslappen’… dat is wel wat veel gevraagd.

Dat heeft alles te maken met hoe wij tegen de geestelijke werkelijkheid aankijken. Theoretisch en theologisch geloven we dat meestal wel, maar daar echt mee leven… Onze samenleving speelt daarbij ook een belangrijke rol. Want we kunnen tegenwoordig ons leven helemaal zelf regelen en vormgeven, en lijken daarbij God helemaal niet nodig te hebben. Hoe anders was dat pakweg 100 jaar geleden in Nederland. Sterker nog, hoe anders is dat ook nu nog zo’n 2000 km meer naar het oosten…

Die opdracht van Jezus, wat moeten we daar nu mee? Iedereen kan daar alleen zelf antwoord op geven. En bij dat ‘altijd’ bidden en niet verslappen hoort dus ook je werksituatie. Ongeacht hoe die eruit ziet: je kunt de hele dag door het ‘lijntje met boven’ open houden. Niet altijd is het mogelijk om met gelovige collega’s samen te bidden. Soms kun je omstandigheden echter zó aanpassen dat dat wel kan. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat een hele bijzondere zegen met zich mee brengt die ik niet graag meer zou missen. Praktische info en tips vind je op de site www.bedrijfsgebed.nl.