Netwerkgroepen

Netwerken van christen-professionals – 2022

In een christennetwerkgroep zijn christenen bezig met de vraag hoe het geloof handen en voeten kan krijgen in de eigen beroepsgroep. 

Gezocht: christen-professionals voor een nieuw netwerk
In onderstaande lijst staan al meer dan 100 verschillende groepen en organisaties vermeld in ruim 40 verschillende beroepsgroepen. Veel beroepsgroepen ontbreken nog. Hier kun je een oproep doen om collega’s te vinden en wellicht een nieuw netwerk te starten.

Antropologen: het Christen ANTropologen Netwerk (CANT) lijkt geheel ‘verdampt’ te zijn. Ook hun website www.cant.nl is verdwenen… zonder een spoor achter te laten. Meld je aan bij info@forumc.nl als je hierover meer kunt vertellen en/of belangstelling hebt voor een nieuwe start.

Nieuw sinds 1 jan. 2022:
Er zijn twee nieuwe vermeldingen binnengekomen:

Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland https://truckplus.org

Motorcycle Ministry Holland www.sonofgod19.eu

Nieuwe opgaven via het speciale invulformulier ‘Aanmelden Netwerkgroep’. Wijzigingen/algemene informatie: Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 na 18.00 uur, mail bedrijfsgebed@gmail.com.

Bekijk de volledige lijst 2022 (samen met de bedrijfsgebedsgroepen) hier

Christen netwerken:

1. Christen agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA) www.cca-nederland.nl en www.cgmv.nl/agrariers

2. Christen ambtenaren: www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren en www.rijksgebed.nl.

3. Christen antropologen: ForumC (voorheen ICS) Christen ANTropologen Netwerk (CANT) www.forumc.nl (niet actief),

4. Christenen in de Bouwnijverheid www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren ,

5. Christen coaches: netwerk Christen Coaches www.christencoaches.nl en TotalBalance www.totalbalance.nl.

6. Christenen en conflicthantering: netwerk Vredestichters www.vredestichters.nl,

7. Christenen en duurzaamheid: Micha Nederland, www.michanederland.nl; Kerk en milieu www.kerkenmilieu.nl;

8. Christenen en ecologie: De duurzame christen, http://keesdeduurzamechristen.blogspot.com/; Ecokerk (B), www.ecokerk.be

9. Christenen en Economie: Platform Economos (RMU) www.rmu.nu/economos,

10. Christenen en ethiek: Lindeboom Instituut www.lindeboominstituut.nl en Platform Waarden en Normen www.rmu.nu/waardenennormen

11. Christenen en filosofie: Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte en Stichting voor Christelijke Filosofie www.christelijkefilosofie.nl

12. Christenen in de geestelijke gezondheidszorg: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten www.cvppp.nl, Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ELIAGG.nl, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) www.kicg.nl, Eleos Eleos.nl

13. Christenen in de gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland (CMF) www.cmf-nederland.nl, www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren , Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) met 8 kringen www.hcfnederland.nl, Nederlands Artsenverbond (NAV) www.artsenverbond.nl, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) www.npvzorg.nl, Reliëf, www.relief.nl;en zorg|netwerk (cgmv) www.cgmv.nl/zorg

14. Christenen in Handel & Dienstverlening: www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren ,

15. Christen historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH) www.christenhistorici.nl

16. Christenen en hoogbegaafdheid: Choochem www.choochem.nl

17. Christen hulpverlening: Ik zoek christelijke hulp www.ikzoekchristelijkehulp.nl, Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) www.nvvch.nl

18. Christenen in de ICT: Christelijke bloggersclub https://christelijkebloggersclub.blogspot.com/

19. Christenen in Industrie, Vervoer & Grafici: www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren, CBMC Transport www.cbmc.nl/netwerk, Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland https://truckplus.org, Motorcycle Ministry Holland www.sonofgod19.eu

20. Christenen in de kerk: kosters www.cgmv.nl/kosters en predikanten www.cgmv.nl/predikanten 

21. Christen kindertherapeuten: Netwerk Christen KinderTherapeuten www.netwerkchristenkindertherapeuten.nl

22. Christenen en kunst en cultuur: christelijke kunst www.christelijkekunst.org Christian Artists netwerk www.christianartists.org, CNV netwerk van christen-kunstenaars www.cnvkunstenbond.nl en ForumC Rookmaaker Kunst- en Cultuurkring https://forumc.nl/organisatie/vaknetwerken/262-geloof-en-kunst

23. Christenen en literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), www.christelijkliterairoverleg.nl en ForumC literatuurkring Leeuwarden www.forumc.nl –> vaknetwerken –> literatuurkring en Christelijke bloggersclub https://christelijkebloggersclub.blogspot.com/

24. Christenen in de luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP) https://fcap.org/groups-contacts/

25. Christenen in management en leiderschap: Deborah Netwerk www.deborahnetwerk.net, Directeuren/grootaandeelhouders (DGA) (CBMC) www.cbmc.nl/over-cbmc, Leadership platform van christelijke leiders Obadja Beraad www.meetup.com/nlNL/Obadja/

26. Christen militairen: de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring ‘Cornelius’ (NCOK) heeft 22 kringen, www.ncok.nl, zie ook www.rijksgebed.nl –> Defensie

27. Christenen in de natuurwetenschap: ForumC Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers www.forumc.nl bij netwerken –> Natuurwetenschappers

28. Christenen in het onderwijs: Verus www.verus.nl , GeReformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP) www.grip-g4.nl, Identiteit en Kwaliteit platform www.ikplatform.nl, sector Onderwijs GOLV (RMU) www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren en OUDERS & COO www.ouders.net.

29. Christenen in ontwikkelingssamenwerking: ForumC netwerk Ontwikkelingssamenwerking www.forumc.nl bij netwerken en Prisma www.prismaweb.org 30. Christen ouderen: Protestants-christelijke ouderenbond (PCOB) www.pcob.nl, senior|netwerk www.cgmv.nl/55plus en www.rmu.nu/overrmu/organisatie/rmusenior

31. Christen politiemensen: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP) www.netwerklncp.nl en www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren

32. Jonge christen-professionals: Durf te denken www.durftedenken.org; RMU student www.rmu.nu/student; in Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle: IMPACT Navigators www.navigators.nl/impact; in Groningen Lifenet Groningen www.lifenetgroningen.nl; in Utrecht: www.durftedromen.nl, en Jonge Professionals Alpha in Utrecht http://youngprofessional.alphautrecht.nl

33. Christenen in de recreatiebranche: CCI Nederland cci-nederland.nl

34. Christenen en recht en gerechtigheid: ForumC Christen-Juristennetwerk www.forumc.nl bij vaknetwerken –> juristen, juristenvereniging Pro Vita (JPV) www.provita.nl en www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren , Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (B) www.rechtvaardigheidenvrede.be en Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie (PSG) www.rechtstheologie.nl

35. Christenen in de samenleving: GIDS netwerk www.gidsnetwerk.nl en Lectoraat samenlevingsvraagstukken (Viaa) www.viaa.nl/centrum-voor-samenlevingsvraagstukken

36. Christenen en sociale zaken: Stichting Christelijk-Sociaal Congres www.christelijksociaalcongres.nl

37. Christenen in de spoorwegbranche: RailHope Nederland Spoorchristenen www.spoorchristenen.nl

38. Christenen in de sport: www.geloofshelden.nl (voorheen Sportswitnesses.nl) is samengegaan met www.athletesinaction.nl, Next Move https://nxtmove.nl

39. Christenen in de voedingsbranche: CBMC Food www.cbmc.nl/netwerk en www.rmu.nu/overrmu/organisatie/sectoren

40. Christen vrouwen: CBMC Vrouwennetwerk www.cbmc.nl en Deborah Netwerk www.deborahnetwerk.net

41. Christenen als werkgever of werknemer (vakorganisatie): christennetwerk|gmv www.cgmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke Unie RMU www.rmu.nu

42. Christenen en wetenschap: Geloof en wetenschap (ForumC) www.geloofenwetenschap.nl, Thijmgenootschap www.thijmgenootschap.nl, Crux www.facebook.com –> CRUX-NL en Veritas Nederland http://nl.veritas.org

43. Christen zakenmensen: Andere Zaken www.anderezaken.nl, CBMC Vrouwennetwerk www.cbmc.nl, Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen www.cbmc.nl/teams, Crown Companies Nederland www.crowncompanies.nl, Evangelical Business Companions (EBC Netwerk) www.ebcnetwerk.nl, Full Gospel Man Fellowship International (FGBMFI Zoetermeer) http://fgbmfi-zoetermeer.nl, Stichting Father and Mother Figure (FMF) http://fathermotherfigure.nl/, Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging www.vrcl.nl, Youth for Christ Businessclub https://yfc.nl/doe-mee/ondernemersnetwerk/ en www.cgmv.nl/zakelijk

44. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): www.rmu.nu/zelfstandigen

Een relatief nieuwe ontwikkeling zijn lokale en regionale netwerken voor christen-zakenlieden, bestuurders en andere maatschappelijke beïnvloeders, verenigd in GIDSnetwerk. Zij bidden voor maatschappelijke problemen en zoeken naar concrete oplossingen vanuit de waarden van Gods Koninkrijk. GIDS heeft op dit moment netwerken in Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Delft, Den Haag, Den Helder, Doetinchem, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Ermelo, Gouda, Groningen, Haarlem, Harderwijk, Heerhugowaard, Hilversum, Hoogeveen, Houten, Kampen, Laren/Blaricum/Eemnes, Leiden, Leusden, Rotterdam, Soest, Spijkenisse, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Zeeland, Zeist, Zutphen en Zwolle. Meer informatie zie Handout_Gidsnetwerk en www.gidsnetwerk.nl.

Daarnaast heeft de CBMC het initiatief genomen om bedrijfsgebedsgroepen in de regio Amsterdam regelmatig bij elkaar te halen om samen effectiever voor het bedrijfsleven in Amsterdam te bidden. Info bij Sjoerd van Leeuwen.

Mist u iets, of heeft u suggesties en op- of aanmerkingen, meld ons die dan graag per mail.