“We zijn hier niet om kerkje te spelen”

Al meer dan 300 gebedsgroepen in zo’n 200 bedrijven. Initiatiefnemer Maarten Pijnacker Hordijk heeft werkende christenen in beweging gekregen met zijn gepassioneerde lobby voor gebedsgroepen en thema-zondagen over ‘Christen-zijn op je werk’. Toch is hij teleurgesteld dat de meerderheid van de kerken en de christenen er géén aandacht aan besteedt. “Gods Koninkrijk is vooral buiten de kerk.”

Maarten Pijnacker Hordijk

Wat zijn de belangrijkste vragen waar christelijke werknemers mee zitten?
“Mensen zoeken naar wat God van hen vraagt. Wat is Zijn weg met jou, en hoe maak je de goede keuzes? Sommige christenen voelen zich eenzaam op hun werk. Ik heb een groot netwerk, daardoor heb ik christenen – die dat niet van elkaar wisten – binnen een bedrijf aan elkaar kunnen koppelen.
Het probleem is dat de meeste christenen zich helemaal niet druk om maken om deze vragen. Die zeggen: ‘Werk is om geld te verdienen. Dat heeft niks met geloof te maken.’ Mijn belangrijkste missie is om die gedachte te ontkrachten.”

Je bent al jaren onvermoeibaar met dit thema bezig. Hoe komt het dat dit jouw hart heeft?
“Dat gaat ver terug. In 1986 kwam ik er achter dat mijn kamergenoot op kantoor ook christen was. We raakten aan de praat en gingen samen bidden voor het bedrijf. We merkten dat dat goed was, en andere christencollega’s vroegen of ze mee mochten doen. Door diverse publicaties wilden meer mensen in andere bedrijven meedoen. Zo groeide in de loop van de jaren dat netwerk uit tot 300 gebedsgroepen in 200 bedrijven en organisaties. (zie www.bedrijfsgebed.nl)
We hebben het niet altijd door, maar Gods Koninkrijk is vooral buiten de kerk. God is ook betrokken op ons werk – en dus wil Hij daar aanwezig zijn. Toen ik daar van doordrongen raakte, gunde ik dat iedereen. Daarom zit ik er zo gepassioneerd in.”

Maar waarom dat thema ‘werk’? God is er toch ook in het verkeer of op de sportclub?
“Ja, natuurlijk is God daar ook. Maar in verhouding stoppen we veel tijd in werken. Zo’n 1600 uur per jaar zijn we bezig met werk en wat daar mee samenhangt. Dat vat ik breed op: de jaarlijkse themazondag is ook voor werklozen, studenten, gepensioneerden, vrijwilligers en huisvrouwen. God kan ons overal gebruiken, altijd. En dan bedoel ik vooral: buiten de kerk. Want we hebben vaak het idee dat je pas meetelt in Gods Koninkrijk als je iets in de kerk doet. Met bovenaan de pikorde zendelingen en voorgangers. Dat komt door ons Griekse dualistische denken: het geestelijke is belangrijker dan het aardse. 90% van de christenen denkt zo. Maar dat staat haaks op het Hebreeuwse en Bijbelse denken: we zijn licht en zout in de wereld. We zijn hier niet om kerkje te spelen.”

Foto: Werknemers van bedrijven aan de Amsterdamse Zuidas scheppen een luchtje op de eerste tropische dag van 2016 (ANP)