Verschil maken op de werkvloer

Hebben we van geloven een hobby gemaakt? Vraag het een willekeurig lid van uw gemeente en hij zal zeggen: “Nee, natuurlijk niet! Mijn geloof is voor heel mijn leven.”

.
Maar is dat in de praktijk ook zo? Blijft de impact van het geloof van veel christenen niet beperkt tot de christelijke activiteiten: de dienst, de huiskring en, als je echt fanatiek bent, de wekelijkse bidstond?

Hoe zit het met de rest van de week? Wat is het verschil tussen een christen en een nog-niet-christen op de werkvloer? Zijn onze gemeenteleden voldoende toegerust voor de uitdagingen die hun baan heeft?

Evangelisatie-strategieën

Op het derde Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad, oktober vorig jaar, hield Mark Greene een indrukwekkende toespraak. Greene, directeur van het London Institute for Contemporary Christianity (LICC) stelde dat er grofweg twee manieren zijn om de wereld te bereiken, twee strategieën voor evangelisatie:

  1. Gelovigen een deel van hun vrije tijd laten gebruiken om mee te doen aan de missionaire initiatieven van door de kerk betaalde werkers.
  2. Gelovigen toerusten voor vruchtbare missie in hun hele leven.

Hoewel de meeste gemeenten zullen aangeven zowel strategie 1 als strategie 2 te gebruiken, is de praktijk anders: uit onderzoek van het LICC blijkt dat christenen, die niet in dienst zijn van de kerk (98%), niet zijn toegerust voor hun werk, behalve voor de 2-10 uur die ze per week aan kerkelijke activiteiten besteden. 50% van de christenen heeft überhaupt nog nooit een preek over werk gehoord!

Er zitten 52 zondagen in een jaar, dat zijn 52 preken per jaar (eventuele tweede diensten daargelaten). Stel dat een gelovige gemiddeld al zo’n vijf jaar christen is, dan heeft hij gemiddeld 260 preken gehoord. 260 preken, waarvan er geen één gaat over de plek waar we de meeste tijd doorbrengen: ons werk.

God over werk

Stelt u zich eens voor dat u verkoper bent in een bedrijf. In de vijf jaar dat u daar nu werkt heeft u al veel trainingen, seminars en workshops gehad over uiteenlopende onderwerpen, zoals projectmanagement, leiderschap, het gebruik van bepaalde software, et cetera. Maar u hebt nog nooit een training gehad over verkoop, de activiteit waar u de meeste tijd aan besteedt. Als klap op de vuurpijl heeft u in die vijf jaar nog nooit een functionerings- of beoordelingsgesprek gehad, dus u heeft geen idee hoe goed u het doet. Zou u zich toegerust, gewaardeerd en ondersteund voelen?

De Grote Scheiding

In zijn toespraak laat Mark Greene zien wat de wortel van dit probleem is. Het is niet dat er geen aandacht is voor de werkvloer. De afgelopen honderd jaar is er in ieder decennium wel een beweging geweest die de aandacht op de werkvloer wist te vestigen. Toch heeft het niet voor een blijvende verandering gezorgd.

De wortel van dit probleem is een fundamenteel denkpatroon wat Greene de naam Sacred-Secular Divide (SSD) heeft gegeven. In het Nederlands vaak aangeduid met de Grote Scheiding, kunnen we dit denkpatroon als volgt definiëren:
“De SSD is een onbewust denkpatroon dat een scheiding maakt tussen heilig en seculier, tussen geestelijk en natuurlijk, tussen de kerk en de wereld.”
Onze christelijke activiteiten plaatsen we onder het kopje ‘heilig’ en de rest onder het kopje ‘seculier’. Onbewust denken we dat de heilige, geestelijke dingen (meer) waarde voor God hebben en de seculiere, natuurlijke dingen niet.

Enkele concrete voorbeelden van de invloed van de SSD:

  1. Onze ‘geloofshelden’ zijn allemaal voorganger of zendeling. Denk maar aan Johannes Calvijn, John Wimber, John Wesley, Billy Graham, David Wilkerson et cetera. We kennen geen ‘geloofshelden’ die metselaar of programmeur zijn.
  2. We bidden wel voor de namen die onze zendelingen aan ons doorgeven maar we hebben geen idee hoe de baas van ons huiskringlid heet.
  3. Een nieuwe tienerleidster wordt ingezegend voor het uurtje dat zij op zondag met (over het algemeen brave) tieners doorbrengt, maar we bidden nooit voor de twintig uur per week die zij voor de klas staat om groepen pubers wat wiskunde bij te brengen.

De Grote Scheiding zorgt ervoor dat we werk onder het kopje ‘seculier’ plaatsen en zorgt ervoor dat we niet voldoende toegerust zijn voor het werk. Door onze focus op de ‘heilige’ zaken missen we het belang van de werkvloer.

Gemeenteleden vertellen

Toch is het wel degelijk mogelijk om als kerk je leden toe te rusten voor hun werk. Aan de hand van een enquête zou je allereerst kunnen inventariseren welke specifieke behoeften er onder de werkende gemeenteleden bestaan. Daar kun je vervolgens samenkomsten of preken op afstemmen.

Zet de Grote Scheiding, of liever gezegd: het doorbreken daarvan, op de agenda.

Ga als voorganger of oudste eens op stage bij je mensen: loop een dag mee om te zien wat ze meemaken. Laat gemeenteleden vertellen over het werk dat ze doen, tegen welke problemen ze aanlopen en hoe de kerk hen daarbij kan helpen. Zo kun je voor specifieke beroepsgroepen toerustingsbijeenkomsten organiseren (bijvoorbeeld een bijeenkomst van werkers in de zorg waarin je het omgaan met ethische kwesties bespreekt). Laat werkende gemeenteleden eens naar voren komen in de dienst en zegen ze uit (bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen). Neem het bidden voor werksituaties (ook van individuele kerkleden) vaker op in de voorbede en in de bidstond. Ook is het aan te raden om dit onderwerp in de huiskringen te behandelen. Er zijn diverse kant-en-klare materialen beschikbaar die in een aantal avonden de relatie tussen geloof en werk aan de orde laten komen. Zo integreer je het thema christen-zijn op je werk in de gemeente als geheel.

Leon de Rijke
Trainer/coach op het gebied van christen-zijn op je werk en projectmanager bij internetbedrijf CMS Works. www.geloofinjewerk.nl

Meer informatie en materialen: www.christenzijnopjewerk.nl

Video van de toespraak van Mark Greene op het Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie (2010)

Overgenomen uit IDEA 3-2011 (nu IDEAZ), magazine van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw. Kijk voor een abonnement op www.missienederland.nl/ideaz.

Kernwoorden: Werkvloer, christen zijn op je werk, evangelisatie

https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/19108/233415/verschil-maken-op-de-werkvloer.html