Gebeds getuigenissen

Vaak krijgen we de vraag ‘En, heeft samen bidden dan zin?’ We kunnen maar zelden harde wetenschappelijke feiten benoemen als bewijs. Wat zouden we graag de geschiedenis 2x afspelen: 1x met gebed en 1x zonder gebed… Het verschil zou dan immers onomstotelijk het effect van gebed zijn. Toch maken we na ons gebed allemaal wel […]