Samen bidden op je werk – Hoe begin je hiermee?

Bij verschillende bedrijven en organisaties komen medewerkers op afgesproken momenten samen om te bidden. Gebeurt dat op jouw werk niet en wil je een gebedsgroep starten? Lees dan onderstaande tips.

Het is niet moeilijk om op je werk te bidden: iedereen kan het en iedereen kan eraan meedoen! Om samen een bedrijfs(pauze)- bidstond te houden moet je op zijn minst nog één andere collega hebben die mee wil doen. Hoe vind je die en hoe organiseer je zo’n gebedsgroep?

Beginnen
Op de site bedrijfsgebed.nl vind je een lijst en een kaart van Nederland waarop aangegeven is bij welke bedrijven al een bedrijfsgebedsgroep is. Je kunt hier ook een overzicht vinden van beroepsgroepnetwerken. Helpt deze informatie je niet verder? Begin dan te bidden voor een eerste medestander en informeer bijvoorbeeld bij collega’s of zij christenen of gelovigen kennen. Je kunt ook over het parkeerterrein lopen: wellicht zijn er collega’s die een visje of Alpha- sticker op hun fiets of auto hebben. Ook kun je in de kantine of bij een lunch kijken of je collega’s voor hun eten ziet bidden. Op social media zoals LinkedIn, Facebook, Google+ laten mensen vaak zien dat ze ‘christelijke kenmerken’ hebben. Let ook eens op het woordgebruik (wel/niet vloeken), de tekst van trouw-, rouw- en geboortekaartjes, en op welke partij iemand stemt.

Doel van de bidstond
Juist in het begin is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij het doel van de gebedsbijeenkomst en daar overeenstemming over te krijgen. Dat kan zijn: elkaar bemoedigen, bidden voor collega’s, directie, bedrijfsprocessen, veiligheid, ondernemingsraad, enz. Spreek ook af hoe je deze gebedstijd vormgeeft: begin je wel of niet met het lezen uit de Bijbel? Welke Bijbelvertaling gebruik je dan? Houd rekening met de aanwezigen en hun uiteenlopende achtergrond. Voorkom discussies met hete hoofden en koude harten.

Ook over de plaats waar je samenkomt moet je duidelijke afspraken maken. Is er een ruimte in jouw bedrijf die je daarvoor kunt gebruiken? Reserveer je hiervoor een vergaderruimte?

Bekendheid
Wanneer de gebedsgroep een poosje bestaat, volgt er een periode van gewenning. Wanneer je elkaar wat langer begint te kennen en de inhoud van de bidstonden voorspelbaar wordt, kan er sleur optreden. Door regelmatig open en eerlijk met elkaar te evalueren, kun je dit voorkomen. Aarzel ook niet om veranderingen aan te brengen en probeer samen tot verbeteringen te komen.

Het is niet te voorkómen dat mensen na verloop van tijd af (moeten) haken. Probeer dus ook nieuwe deelnemers te krijgen. Mond-tot-mond reclame werkt het best. Een mededeling op een prikbord, intranet of een advertentie in een personeelsblad kan ook helpen. Daar komt dan meteen een ander aspect om de hoek kijken: maak je jezelf bekend of niet? Het is niet nodig om de directie toestemming te vragen om tijdens eigen (pauze)tijd te bidden. Wees je er wel van bewust dat je de directie van een niet christelijk bedrijf in een lastige positie kunt brengen wanneer je formele goedkeuring vraagt voor een reeks christelijke bijeenkomsten van een handjevol christelijke werknemers. Je kunt hen natuurlijk wel informeren dat jullie gestart zijn en aangeven dat je ook voor hen wilt bidden.

Soms groei je langzaam naar het moment toe waarop je je als gebedsgroep bekend maakt. Sommige collega’s zullen het belachelijk vinden dat er collega’s zijn die samen willen bidden. Voor anderen kan deze informatie juist een opening geven om over het geloof te praten.

Effecten
Het meten van gebedsverhoringen is niet altijd mogelijk. Het bijhouden van gebedsonderwerpen kan het zicht hierop wel verscherpen. De volgende effecten kun je in elk geval verwachten:
1. Je geeft God eer: Hij is Heer, óók in jullie bedrijf!
2. Je eigen houding ten opzichte van werk, collega’s en God Zelf wordt tegen het Licht gehouden.
3. Je hebt waardevolle contacten met christencollega’s.
4. Je krijgt oog voor allerlei zaken die in je omgeving spelen.
5. Je beïnvloedt je bedrijf positief.
6. Door je gebeden verandert er iets in de geestelijke wereld.

Meedoen aan een bedrijfs(pauze)bidstond is een bijzondere, verrijkende ervaring, met grote positieve gevolgen!

Meer informatie op www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl

Tekst: Maarten Pijnacker Hordijk

bedrijfsgebed@gmail.com