Persbericht Themazondag Christen-zijn op je werk 10-11-2019

Jaarlijkse themazondag 10 november over geloof en werk

‘Vraag eens om een preek over werk’

UTRECHT – Zeventig procent van de kerkgangers ziet niet in hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Bijna alle voorgangers vinden het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts eenderde vindt dat ze goed zicht hebben op het dagelijks werk van gemeenteleden.

Het zijn cijfers* die aangeven dat de jaarlijkse themazondag Christen-zijn op je werk (dit jaar op zondag 10 november) alle aandacht verdient. De flyer is ook beschikbaar: flyer Themazondag 2019 voor- en achterkant. Kees Heutink, zelfstandig ondernemer en bestuurslid van het centrum voor Geloof en Werk is overtuigd van de waarde van het initiatief. Heutink: ‘De meeste predikanten en voorgangers werken fulltime in het koninkrijk van God. Ze staan op behoorlijke afstand van het bedrijfsleven. Veel christenen hebben het gevoel: de zondag staat apart, maandag begint de rauwe werkelijkheid weer’.

Materiaal voor voorgangers

Geloof en Werk is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, maar wil ook daarbuiten predikanten en voorgangers helpen om het onderwerp aan de orde te stellen. ‘Vraag eens om een preek over werk’, adviseert het Centrum voor Geloof en Werk gemeenteleden. Dat kan elk jaar op deze themazondag, de eerste zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid (dit jaar dus 10 november), tijdens een biddag- of dankdagdienst of tijdens een themadienst door het jaar heen. Geloof en werk heeft materiaal beschikbaar voor voorgangers op haar website geloofenwerk.nl

Ringtone met kerkklok

Kees Heutink koos als beltoon voor zijn mobiel een beierende kerkklok. ‘Een poosje geleden zat ik in de auto met een zakenrelatie toen mijn telefoon ging. Na afloop vroeg degene met wie ik in de auto zat: ben jij gelovig? Zo kregen we een gesprek. Het is een eenvoudige manier om aansluiting te vinden’, zegt Heutink. Wat hem betreft zoeken meer christenen naar manieren om geloof en werk zo bij elkaar te brengen. ‘Een jaarlijkse zondag over dit onderwerp is goed om elkaar scherp te houden’, aldus Heutink.

De themazondag wordt onder andere ondersteund door vier organisaties:

  • Centrum voor Geloof en werk, een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, onder leiding van ds. Ruilof van Putten (directeur bij NLInvesteert en predikant in de PKN). Zie geloofenwerk.nl
  • Bedrijfsgebed.nl, steunt christenen in hun werksituatie
  • Encour.nl, helpt christenen hun relatie met God te betrekken op hun geld-, werk- en tijdbesteding
  • Op christenzijnopjewerk.nl staat veel info, o.a. preekschetsen. Een goede mogelijkheid om een dienst in de kerk voor te bereiden is om vooraf een enquête te houden. De resultaten kunnen leiden tot een zeer relevante preek.

* Cijfers afkomstig van de website ‘Theology of Work’, een initiatief van Redeemer Church in New York

—————–

Wilt u als persvertegenwoordiger een toelichting van ds. Ruilof van Putten of van Kees Heutink? Dat kan. Neem daarvoor contact op met Maarten Pijnacker Hordijk, Tel. 06-31665111 of via bedrijfsgebed@gmail.com. Ds. Ruilof van Putten van het Centrum voor Geloof en Werk is bereikbaar op 06-53985426