Jaarlijkse Themazondag Christen-zijn op je werk (in november)

Elke eerste zondag na ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ (iedere eerste woensdag van november) is er een landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk. Bedoeld voor letterlijk alle kerken, parochies en gemeenten. In veel kerken, parochies en gemeenten wordt dan (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over ‘Christen-zijn op je werk’.

Let op: het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, studenten, vrijwilligers, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt! Deze themazondag kan elke kerk op zijn eigen wijze invullen. Op de site www.christenzijnopjewerk.nl reiken we hulpmiddelen aan om de voorbereiding en invulling te vergemakkelijken. Heeft u tips en/of ideeën, mail ons die dan via info@christenzijnopjewerk.nl.

Belangrijk: Kerken/gemeenten die in november meedoen graag even vrijblijvend aanmelden via info@christenzijnopjewerk.nl. Staat uw kerk/parochie/gemeente niet bij de deelnemende kerken/parochies/gemeenten, meld u dan alsnog even aan. Het wordt dan meteen duidelijk welke kerken/parochies/gemeenten er belangstelling hebben voor dit thema. En ook anderen kunnen dan deelgenoot worden van de preek over Christen-zijn op je werk!

Het overzicht van de kerken/parochies/gemeenten die meedoen/deden (of preciezer: zich hebben aangemeld) vindt u op de pagina Themazondag.